Chính sách Kinh tế
Thứ hai 26/7/2021
Từ ngày 20/7, rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ đất nông nghiệp.
 
Đó là một trong những nội dung của Nghị định số 38/2011/NĐ – CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định số 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004, số 149/2004/NĐ – CP ngày 27/7/2004 và số 160/2005/NĐ – CP ngày 27/12/2005.
 
Theo đó, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, các nhân được rút ngắn xuống còn 30 ngày thay vì 50 ngày như quy định trước.
 
Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn để hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp theo bình quân điện tích đất nông nghiệp tại các xã, phường, thị trấn.
 
 
 
 
Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.
 

Nghị định cũng quy định thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá mười lăm 15 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá mười 10 năm. Đối với trường hợp nguồn nước đảm bảo khai thác ổn định lâu dài, thời hạn tối thiểu của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là năm 05 năm.

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chiến lược phát triển giao thông nông thôn đến 2020   (14/07/2011)
 • Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011-2015   (10/02/2011)
 • Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • QĐ ban hành danh mục chi thường xuyên năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (22/12/2010)
 • Quy định về quản lý bảo trì đường huyện, xã   (22/12/2010)
 • Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định Hạn mức giao đất ở   (22/12/2010)
 • Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh   (21/12/2010)
 • Quy định về đất cho tổ chức và cá nhân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La   (21/12/2010)
 • Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích nộp NSNN   (21/12/2010)
 • Quy định đối với đất phát triển cây Cao su   (21/12/2010)
 • Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng   (21/12/2010)
 • Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng   (21/12/2010)
 • Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng   (21/12/2010)