Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 26/4/2018
Kế hoạch kỷ niệm, thăm, tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7
 
Ngày 14/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 47/TB – UBND tỉnh Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 13/7/2011 với các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh về kế hoạch kỷ niệm, thăm, tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2011).
 
Sau khi nghe báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ý kiến phát biểu của Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo tổ chức kỷ niệm, thăm, tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2011) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, như sau:
 
1. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
 
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân các thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và viếng nghĩa trang liệt sỹ để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nhân Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2011).
 
- Hướng dẫn các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 965/QĐ-CTN ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2011 đến 100% đối tượng theo quy định.
 
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu và các bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các huyện, thị xã nhân Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ:
 
- Đối tượng: thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ tiêu biểu tại các huyện, thị xã.
 
- Mức tặng quà:
 
+ Mỗi huyện, thị xã 3 suất do các đồng chí chí lãnh đạo tỉnh đến thăm là các đối tượng tiêu biểu nhất với mức là 1,2 triệu đồng (tiền quà 200.000 đồng, tiền mặt 1.000.000 đồng).
 
+ Lãnh đạo tỉnh uỷ quyền cho lãnh đạo các huyện, thị xã đến thăm và tặng quà 120 đối tượng với mức là 500.000 đồng/suất.
 
+ Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh quyết định; chuẩn bị quà, kinh phí để các đồng chí lãnh đạo trực tiếp đi thăm, tặng quà và uỷ quyền cho UBND các huyện, thị xã thăm, tặng quà đến các đối tượng.
 
+ Nguồn kinh phí: Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ.
 
+ Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà các đối tượng.  
 
Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó chủ tịch UBND Tỉnh tại cuộc họp với các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh về kế hoạch thăm, tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2011). Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo để thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập đoàn kiểm tra quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình cho vay đối với HS, SV.   (14/07/2011)
 • Giao Sở Tài nguyên và môi trường chuẩn bị nội dung phiên họp tháng 7/2011 của UBND tỉnh   (13/07/2011)
 • Phân công, ủy quyền trình bày các nội dung tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII- kỳ họp thứ hai.   (12/07/2011)
 • Chuẩn bị Hội nghị tổng kết Chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng phòng hộ   (11/07/2011)
 • UBND tỉnh thông báo địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của của cá nhân, tổ chức   (08/07/2011)
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn thành viên UBND huyện Tam Đường nhiệm kỳ 2011 - 2016.   (06/07/2011)
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn thành viên UBND huyện Mường Tè nhiệm kỳ 2011 - 2016.   (06/07/2011)
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn thành viên UBND huyện Tân Uyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.   (06/07/2011)
 • Phê chuẩn thành viên UBND huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2011 - 2016.   (06/07/2011)
 • UBND tỉnh đồng ý cho thu gom khoáng sản trong phạm vi thi công công trình giao thông   (06/07/2011)
 • Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn của chương trình giảm nghèo   (05/07/2011)
 • Chuẩn bị báo cáo tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI   (04/07/2011)
 • Tỉnh ta cần trên 113 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.   (02/07/2011)
 • Mời họp đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn huyện Mường Tè, các giải pháp khắc phục   (01/07/2011)
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn thành viên UBND huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2011 - 2016   (01/07/2011)