Lịch công tác
Thứ sáu 3/4/2020
Lịch công tác tuần 12 của Thường trực UBND tỉnh (từ ngày 16/3 – 22/3/2020).
 
Ngày/thứ
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đ/c Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ 2
16/3
Sáng
8h00: Họp TIểu ban nhân sự Đại hội.
8h00: Nghe Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch báo cáo về dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- 14h00: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả  bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019.
- 15h00: Nghe Sở Công thương báo cáo Đề án Khuyến công gđ 2021-2025.
- 16h00: Nghe Sở Ngoại vụ báo cáo Dự thảo NQ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra khu công nghiệp Mường So, Phong Thổ.
Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
17/3
Sáng
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra đốt xuất phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Kiểm tra việc thực hiện các dự án hạ tầng tại huyện Nậm Nhùn.
Làm việc tại cơ quan.
Chiều
15h00: Làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
Kiểm tra đốt xuất phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Kiểm tra việc thực hiện các dự án hạ tầng tại huyện Nậm Nhùn.
Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
18/3
Sáng
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Chiều
15h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
15h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về dự án di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu.
Thứ 5
19/3
Sáng
8h30: Họp giao ban trực tuyến Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
8h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra, nắm tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Sìn Hồ.
Chiều
Kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra, nắm tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Sìn Hồ.
Thứ 6
20/3
Sáng
8h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
8h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03
8h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
8h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
Chiều
- 14h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
- 16h30: Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
- 14h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
- 16h30: Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
- 14h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
- 16h30: Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
- 14h00: Họp UBND tỉnh phiên tháng 03.
- 16h30: Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
Thứ 7
21/3
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
Chủ nhật
22/3
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
 

 

 
Minh Tiến
 print   send mail