Tin tức sự kiện
Thứ sáu 3/4/2020
Vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 
Ngày 14/3/2020, UBND tỉnh tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo. (Công văn số 527/UBND-VX)
 
Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong những ngày qua, ở nước ta tiếp tục có thêm những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 453/TTr-SGDĐT ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
 
1. Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo của UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương thông báo lịch nghỉ học đến học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh biết, thực hiện.
  
2. Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình phù hợp với điều kiện của địa phương; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.
 
Ban Biên tập
 print   send mail