Tin tức sự kiện
Thứ sáu 3/4/2020
Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Nội chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022
 
Sáng 14/3, Chi bộ Tổng hợp – Nội chính tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
  
Dự Đại hội còn có đồng chí Vũ Huy Hoà – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện cấp uỷ các chi bộ thuộc Đảng bộ; cùng đảng viên trong chi bộ.
 
 
Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Huy Hoà – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi huỷ khoá mới.
 
Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy Văn phòng, sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên, Chi bộ đã hoàn thành 07/07 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra (trong đó có 01 chỉ tiêu vượt và 06 chỉ tiêu đạt). Chi ủy thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong đảng viên, công chức gắn với tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương, tạo được sự tin tưởng, thống nhất trong nhận thức, việc làm của đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cơ quan.
  
Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phòng Tổng hợp - Nội chính, Phòng Văn xã, Ban Tiếp công dân tiếp nhận, xử lý, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý hàng nghìn văn bản các loại liên quan đến các lĩnh vực khác nhau đảm bảo đúng chế độ, chính sách và thẩm quyền theo quy định.
  
Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Công tác thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được triển khai rộng rãi, thường xuyên, kịp thời. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên lĩnh vực Bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu đời sống. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư trang thiết bị cho cơ sở y tế đảm bảo điều kiện phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh...
  
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm trú trọng, duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ, nội dung, hình thức sinh hoạt luôn được đổi mới phù hợp điều kiện, nhiệm vụ của các phòng, ban, chi cục, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Công tác đảng viên được quan tâm chú trọng thực hiện.
  
Các chi bộ bạn trong Đảng bộ tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ khoá mới
Công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ được quan tâm, xác định rõ vị trí quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng. Thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú.
  
Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (Đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra); Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu (Vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra)...
       
Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022, ra mắt Cấp uỷ khoá mới, đồng chí Phạm Hồng Thái được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Nội chính, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 
Đinh Lan
 print   send mail