Văn phòng UBND tỉnh
Thứ sáu 3/4/2020
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 3/2020
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn Số: 537 - CV/ĐU ngày 10/3/2020  Về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền  tháng 03/2020
 
 
Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/BTG ngày 29/02/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉn về hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 3/2020. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 03/2020 như sau:
  
Tập trung tuyên truyền 09 nội dung theo Hướng dẫn số 101-HD/BTG ngày 29/02/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 3 năm 2020 như:
 
Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020); Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03/2020, 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020)….
  
 
Ban Biên tập
 print   send mail