Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 26/7/2021
Kết luận của ĐC Trần Tiến Dũng tại cuộc kiểm tra DA hồ Xà Dề Phìn(Sìn Hồ)
 

Ngày 11/3/2020, UBND tỉnh Thông báo Kết luận số 24/TB-UBND của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra dự án Hồ chứa nước Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.

  

  

Ngày 06/3/3030, đồng chí trần Tiến Dũng - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực địa Hồ chứa nước Xá Dề Phìn, huyện Sìn Hồ. Sau khi kiểm tra thực địa dự án; nghe báo cáo của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ ; ý kiến của các thành viên đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng Kết luận:

   

Ngày 06/3/2020, Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực địa tại dự án Hồ chứa nước Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ.

 

Sau khi kiểm tra thực địa dự án; nghe báo cáo của lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ, ý kiến của các Đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
1. Yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh:
 
- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sìn Hồ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thanh lý, thu dọn lòng hồ và tận thu gỗ trong lòng hồ; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, mốc toạ độ và các điều kiện cần thiết khác trước ngày 20/3/2020 để UBND huyện Sìn Hồ thực hiện nhiệm vụ.
 
- Cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thường xuyên túc trực tại hiện trường để giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.
 
- Yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế nghiêm túc rút kinh nghiệm, cần tính toán kỹ vị trí khai thác mỏ vật liệu; lập biểu đồ tiến độ thi công phù hợp với tình hình thời tiết; yêu cầu Nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, ưu tiên triển khai hạng mục đập đất, đảm bảo thi công vượt lũ.
 
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, sớm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Hồ chứa nước Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ và bố trí nguồn vốn để các Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch.
 
2. Yêu cầu UBND huyện Sìn Hồ:
 
- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực lòng hồ và các mỏ vật liệu làm lõi đập. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 217/XD-TC ngày 26/02/2020 về việc đôn đốc giải phóng mặt bằng Dự án.
 
- Thống kê chính xác số liệu về diện tích chiếm đất và giá trị đền bù của dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
 
- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT để giải quyết các vướng mắc trong công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thanh lý rừng.
 
- Nghiên cứu quy trình thực hiện công tác thanh lý rừng tại lòng hồ; tổ chức lập phương án trước ngày 31/3/2020, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 
3. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND huyện Sìn Hồ bằng văn bản về công tác thanh lý rừng tại lòng hồ; hoàn thành trước ngày 20/3/2020.
 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của đ/c Trần Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh   (10/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh   (03/03/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh   (27/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCov   (01/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG   (31/01/2020)
 • Khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết của các hoạt động tại Lễ hội ba nước Việt – Lào-Trung   (09/12/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình NTM   (25/10/2019)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 8/2019   (29/08/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ   (13/08/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến UBND tháng 7 năm 2019   (02/08/2019)
 • Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuỷ điện   (19/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)