Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 26/7/2021
Kết luận của đ/c Trần Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh
 
Ngày 08/3/2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 23/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu ngày 08/3/2020. 
 
Sáng ngày 08 tháng 3 năm 2020, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh, đồng chíTống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu.
 
Sau khi nghe Sở Y tế và các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:
    
Trong thời gian qua hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được các cấp các ngành, các địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và đạt được kết quả bước đầu quan trọng, đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện ca bệnh nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế ở một số nơi như: quản lý cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú; công tác phòng, chống dịch bệnh tại trường học,… Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. Để chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu:
 
1.Các cấp, các ngành, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm, cần ưu tiên hàng đầu, phải dành thời gian, lực lượng để triển khai thực hiện; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, làm tốt hơn nữa các chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại mỗi địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết của ngành, địa phương mình để sẵn sàng ứng phó trong các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đẩy mạnh hoạt động, hiệu quả của các tổ tự quản phòng chống dịch các thôn, bản, khu phố. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; hạn chế di chuyển, không đi đến những nơi có dịch.
 
          2. Phân công đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng tình huống giả định để UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành thực hiện tổ chức diễn tập ứng phó theo các cấp độ dịch, hoàn thành trước ngày 15/3/2020.
 
         3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Là Thàng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhuần nhuyễn, nghiêm ngặt quy trình cách ly y tế tại các cơ sở cách ly trên toàn tỉnh; có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể, thành phần tham gia thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly, đặc biệt là cách ly tại nhà và các cơ sở lưu trú để quy trách nhiệm rõ ràng.
 
4. Lãnh đạo Sở Y tế, bộ phận tham mưu thường xuyên cập nhật và nắm chắc nghiệp vụ, văn bản chỉ đạo của Trung ương để kịp thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện, cập nhập lên nhóm zalo; đặc biệt là hướng dẫn tổ chức các hình thức cách ly y tế, các đối tượng thuộc diện cách ly, nhất là đối tượng mới phát sinh theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
 
- Rà soát lại kịch bản chi tiết, đảm bảo cụ thể, nêu rõ nhiệm vụ, số lượng người tham gia của các các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là đầu mối về xác minh các đối tượng.
 
- Kiểm tra, rà soát trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị đề xuất, để bổ sung, dự trù trang thiết bị, vật tư, hoá chất thiết yếu đảm bảo đáp ứng với các cấp độ dịch. Đảm bảo đủ, kịp thời vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo nếu để xẩy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.
 
- Chủ trì, phối hợp với các sở Tư pháp, Tài chính, Giao thông, Công an tỉnh, UBND các huyện để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh quyết định lập các chốt chặn liên ngành để kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ của tỉnh (nêu rõ thành phần, số lượng, nhiệm vụ từng đơn vị, công tác phối hợp, phương tiện, thiết bị, chính sách hỗ trợ cụ thể cho các lực lượng, sơ bộ tổng kinh phí cần hỗ trợ) trình UBND tỉnh trước ngày 12/3/2020.
 
5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghiêm túc, quán triệt các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên, học sinh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để mỗi giáo viên, học sinh là một kênh tuyên truyền tới phụ huynh, gia đình học sinh và mọi người dân tham gia phòng dịch. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục khi học sinh đi học trở lại. Tăng cường kiểm tra, giám sát, có phương án kiểm tra trực tuyến về kiến thức phòng, chống dịch của đội ngũ quản lý, cán bộ, giáo viên về phòng chống dịch Covid-19.
 
6. Sở Giao thông Vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động giao thông vận tải tại các đơn vị khai thác bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc cố tình không hợp tác.
 
Trực tiếp họp với các nhà xe để quán triệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thành lập nhóm ứng dụng Zalo giữa Giám đốc Sở Giao thông, Ban Quản lý Bến xe và các nhà xe để quản lý, kịp thời thông tin, nhắc nhở việc chấp hành các biện pháp phòng dịch, không tổ chức đón khách dọc đường tại những vùng đang xảy ra dịch theo thông báo của ngành Y tế. Hoàn thành trước ngày 10/3/2020.
  
Xây dựng, phê duyệt quy trình cụ thể để hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch bệnh trong vận chuyển hành khách như: các nhà xe phải tự trang bị và thực hiện đo thân nhiệt, khai báo thông tin hành khách, trang bị khẩu trang, phun, khử khuẩn phù hợp... gửi thông tin hành khách qua nhóm zalo về bến xe khách và Sở Giao thông trước khi xuất bến. Chỉ đạo Ban Quản lý Bến xe thành lập tổ y tế hoặc tổ tự quản để kiểm tra thân nhiệt lái xe, phụ xe, thực hiện phun, khử khuẩn xe khách,… Hoàn thành trước ngày 12/3/2020.
 
7. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thị trường; có phương án bình ổn thị trường, đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong các tình hình huống, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để đẩy mạnh truyền thông cho nhân dân, không để xảy ra hiệu ứng đám đông, khan hiếm hàng cục bộ.
  
 8. Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tăng cường thời lượng tin, bài, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19, để mọi người dân nâng cao hiểu biết và chủ động cùng chung tay, góp sức quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng làm tốt công tác thông tin, định hướng dư luận; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tin đồn sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, không để người dân hoang mang, lo lắng.
 
 9. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, quản lý, không để xảy ra hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, lợi dùng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, chống phá.
  
10. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có văn bản hướng dẫn, trả lời chi tiết việc thực hiện chế độ chính sách cho tất cả các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 12/3/2020; nghiên cứu,tham mưu cho tỉnh việc hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động của các đội tự quản phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, hoàn thành trước ngày 15/3/2020.
 
11. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, karaoke, khu du lịch trên địa bàn đảm bảo các điều kiện cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở theo chỉ đạo; hàng ngày cập nhật, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về thông tin, tình hình, số lượng du khách người nước ngoài lưu trú tại cơ sở; thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các khách sạn, cơ sở lưu trú,...
 
12. Ban chỉ đạo các cấp, các huyện, thành phố: Tăng cường công tác nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng từ vùng dịch, người thuộc diện cách ly y tế trên địa bàn để theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra nhiệm vụ phòng, chống dịch, đặc biệt tại cơ sở, kiểm tra các địa bàn xã, bản chưa kiểm tra; tái kiểm tra các đơn vị, địa bàn thực hiện chưa tốt, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm; sau khi đi kiểm tra phải có báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực (Sở Y tế).
 
 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh   (03/03/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh   (27/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCov   (01/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG   (31/01/2020)
 • Khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết của các hoạt động tại Lễ hội ba nước Việt – Lào-Trung   (09/12/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình NTM   (25/10/2019)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 8/2019   (29/08/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ   (13/08/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến UBND tháng 7 năm 2019   (02/08/2019)
 • Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuỷ điện   (19/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)