Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ sáu 18/9/2020
UBND tỉnh: Tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
 
Ngày 08/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 474/UBND-VX cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
  
Ảnh minh hoạ 
 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, theo công bố của Bộ Y tế, trong 03 ngày qua (từ ngày 06/3/2020 đến 19h00' ngày 08/3/2020) Việt Nam đã có thêm 14 ca nhiễm Covid-19 mới. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 
    
Từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020, các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Thông báo kịp thời nội dung trên đến học sinh, sinh viên và phụ huynh biết, thực hiện; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống Covid-19.
 
Ban biên tập
 print   send mail