Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 19/9/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19
 

Nhằm đảm bảo sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ngày 15/2, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 276/UBND - VX tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

         
                                                                                      Ảnh minh họa.
        
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục va Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học, các đơn vị trực thuộc tiếp tục cho học sinh các trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020.
  
Trong thời gian cho học sinh nghỉ học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; đồng thời chủ động triển khai phương án điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học và các hoạt động liên quan theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
 
Thu Hoài
 print   send mail