Mời họp
Thứ tư 23/9/2020
(HOẢ TỐC) Họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19. (08h30' ngày 14/02 – GM 17)
 
Cập nhật, 18h00' ngày 14/02/2019
      
Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 17/GM-UBND mời dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (nCoV).
     
THÀNH PHẦN:
 
* Điểm cầu cấp tỉnh:
 
Đ/c Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
Đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: Y tế, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lao động – TB&XH, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn hoá – TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh.
 
Giám đốc: Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 
Phóng viên: Bsao Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
* Điểm cầu các huyện, thành phố:
 
BCĐ các huyện, thành phố (do UBND các huyện, thành phố mời).
  
THỜI GIAN: 08h30' ngày 14/02/2020.
 
ĐỊA ĐIỂM:
  
- Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
- Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.
 
Giao Sở Y tế chủ trì báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail