Mời họp
Thứ sáu 18/9/2020
Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án (14h00', ngày 13/02 – GM 16)
 
Cập nhật, 16h20 ngày 12/02/2020
      
Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 16/GM-UBND mời dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án.
 
THÀNH PHẦN:
  
Đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì.
 
Đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT.
 
UBND thành phố Lai Châu.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
NỘI DUNG:
 
Nghe các sở, địa phương có liên quan báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án.
 
Giao Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án (có danh mục dự án kèm theo).
 
THỜI GIAN: 14h00 ngày 13/02/2020.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp số 2, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail