Mời họp
Thứ sáu 18/9/2020
(HOẢ TỐC) Trực tuyến Phiên họp của UBQG về Chính phủ điện tử. (8h00 ngày 12/02)
 
Cập nhật, 10h30 ngày 11/02/2020
      
Ngày 10/02/2020, BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 04/GM-BCĐ mời dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương (Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì).
     
THÀNH PHẦN:
 
Chủ trì: Đ/c Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.
 
Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.
 
Các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ các thành viên là Chủ tịch UBND các huyện, thành phố).
 
Đại diện Lãnh đạo Phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu.
 
Các Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
    
THỜI GIAN: 8h00 ngày 12/02/2020.
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung báo cáo về kết quả triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.
 
Tài liệu Hội nghị tải về theo địa chỉ http://egov.mic.gov.vn/tai-lieu-hop-ubqgcpdt.
 
Minh Tiến
 print   send mail