Văn phòng UBND tỉnh
Thứ năm 22/10/2020
Chương trình công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
 

Ngày 09/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-VPUBND v/v ban hành Chương trình công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020.

 

Tải về: Chương trình công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020.

 
Minh Tiến
 print   send mail