Mời họp
Thứ sáu 23/10/2020
(HOẢ TỐC) Trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.(09h00' ngày 10/02/2020)
 
Cập nhật, 14h35' ngày 09/02/2020
      
Ngày 09/02/2020, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 03GM-BCĐ mời dự họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh triển khai một số nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra.
          
THÀNH PHẦN:
   
* Điểm cầu cấp tỉnh:
 
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Đối – Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban BCĐ tỉnh.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Y tế, Công an tỉnh. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tư pháp, Lao động – TB&XH, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh.
 
Giám đốc: Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
* Điểm cầu các huyện, thành phố:
 
Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona các huyện, thành phố và các thành phần khác có liên quan (do UBND các huyện, thành phố mời).
 
* Điểm cầu cấp xã:
 
Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cácp do chủng mới của virus Corona các xã, phường, thị trấn và các thành phần khác có liên quan (do UBND các xã, phường, thị trấn mời).
 
NỘI DUNG:
 
Triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (có chương trình kèm theo).
 
THỜI GIAN: 9h00 ngày 10/02/2020.
 
ĐỊA ĐIỂM:
  
- Điểm cầu tỉnh: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
- Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.
 
- Điểm cầu cấp xã: Phòng họp trực tuyến UBND các xã, khu vực.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
Giao Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công an tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung tại Hội nghị; gửi tài liệu về Văn phòng UBND tỉnh trước 16h00 ngày 09/02/2020 để đăng tải (email: maidd.vpub@laichau.gov.vn); Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
 
Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Trang TTĐT VP UBND tỉnh http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu Hội nghị.
 
Giao UBND các huyện, thành phố mời đại biểu tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố theo thành phần; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn mời các thành phần dự họp theo quy mô phòng họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail