Tin tức sự kiện
Thứ sáu 23/10/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut nCoV
 

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 199/UBND-VX chỉ đạo việc Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống  dịch bệnh, đảm bảo tính mạng và sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện:
 
Thông báo đến các trường, các đơn vị trực thuộc tiếp tục cho học sinh các trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.
 
Về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và xây dựng kế hoạch học bù: Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 157/UBND-VX ngày 02/02/2020.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
 
 
Ban Biên Tập
 print   send mail