Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ tư 22/9/2021
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG
 
Ngày 21/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận số 54/TB-VPUBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG ngày 16/01/2020.
 
Ngày 16/01/2020, đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG.
  
Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tổng hợp 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG  Trần Tiến Dũng kết luận:
  
Các nhiệm vụ của các Chương trình được triển khai tương đối đồng bộ, đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: kết quả giải ngân vốn thấp; kết quả thực hiện một số nội dung hỗ trợ hiệu quả chưa cao, các mô hình sản xuất chưa được chú trọng nhân rộng; trách nhiệm của một số bộ phận công chức còn hạn chế, năng lực một số chủ đầu tư cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu…
  
Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ đạo yêu cầu các cấp các ngành, các địa phượng triển khai thực hiện cụ thể 07 nhiệm vụ nêu tại thông báo (Tải Thông báo kết luận số 54/TB-UBND).
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết của các hoạt động tại Lễ hội ba nước Việt – Lào-Trung   (09/12/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình NTM   (25/10/2019)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 8/2019   (29/08/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ   (13/08/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến UBND tháng 7 năm 2019   (02/08/2019)
 • Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuỷ điện   (19/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sau khi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019   (28/06/2019)
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)