Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ sáu 23/10/2020
Công điện về việc đảm bảo chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đá
 
Ngày 23/01, UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc đảm bảo chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
 
Công điện nêu rõ: Thực hiện Công điện số 119/CĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đúng quy định cho người lao động, bảo đảm đời sống cho người lao động trong dịp Tết; không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.
 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên xử lý các giao dịch trả lương cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo hoạt động của hệ thống thanh toán, các máy rút tiền tự động thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả tiền lương của doanh nghiệp và rút tiền mặt của người lao động.
 
Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về chi trả tiền lương, tiền thưởng Tết tại các đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này.
 
Thu Hoài
 print   send mail