Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2020.
 
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1801/QĐ-UBND v/v ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020.
 
Tải văn bản: 1801/QĐ-UBND.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng