Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Đưa thông tin nông dân, nông thôn, nông nghiệp lên truyền hình
 
Ngày 27/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 613/UBND – NN về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền phục vụ nông nghiệp và nông thôn.
 
Cánh đồng lúa Bình Lư đang vào thời điểm lúa đẻ nhánh
 
Để tăng cường khả năng tiếp cận thôn tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 và Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT – BTTTT – BNNPTNT của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phối hợp chỉ đạo xây dựng nội dung kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn VTC 16.
 
Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh truyền hình phối hợp với Kênh truyền hình VTC16 trong việc cung cấp thông tin và tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ sở; thực hiện việc tiếp sóng và phát lại một số chương trình trọng điểm về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên hệ thống truyền hình của địa phương nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai mục tiêu y tế học đường năm hoc 2011 tỉnh Lai Châu   (27/05/2011)
 • Chính sách hỗ trợ đỗi với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố   (23/12/2010)
 • Bãi bỏ mức thu học phí   (23/12/2010)
 • Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/12/2010)
 • Hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản trên địa bàn các huyện ngheo thuộc NQ 30a   (23/12/2010)
 • Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế thôn bản   (23/12/2010)
 • Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu   (23/12/2010)
 • Chế độ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015   (23/12/2010)
 • Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010   (23/12/2010)
 • QĐ Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND   (22/12/2010)
 • QĐ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã khó khăn giai đoạn 2006 - 2010   (22/12/2010)
 • Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ giai đoạn 2010 - 2020   (22/12/2010)