Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Triển khai mục tiêu y tế học đường năm hoc 2011 tỉnh Lai Châu
 
Để triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu y tế học đường năm 2011, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh tại tỉnh. Ngày 27/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 610/UBND – VX về việc thực hiện mục tiêu y tế học đường năm học 2011
 
Theo đó Uỷ ban tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết mô hình thí điểm y tế trường học; nguồn kinh phí thực hiện bởi nguồn Dự án y tế học đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia y tế năm 2011 theo hướng dẫn tại công văn số 117/DP – KLN ngày 18/2/2011 của cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế.
 
Đồng thời giao sở Tài chính cấp đầy đủ và kịp thời kinh phí đã được phân bổ cho hoạt động y tế học đường theo kế hoạch đã được phê duyệt. định mức chi áp dụng theo hướng dẫn chi của Bộ Tài chính tại công văn số 5018/BTC – HCSN ngày 19/4/2011 về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chính sách hỗ trợ đỗi với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố   (23/12/2010)
 • Bãi bỏ mức thu học phí   (23/12/2010)
 • Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/12/2010)
 • Hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản trên địa bàn các huyện ngheo thuộc NQ 30a   (23/12/2010)
 • Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế thôn bản   (23/12/2010)
 • Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu   (23/12/2010)
 • Chế độ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015   (23/12/2010)
 • Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010   (23/12/2010)
 • QĐ Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND   (22/12/2010)
 • QĐ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã khó khăn giai đoạn 2006 - 2010   (22/12/2010)
 • Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ giai đoạn 2010 - 2020   (22/12/2010)