Lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ hai 21/5/2018
Đồng chí Lê Xuân Phùng
 
Đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao, du lịch, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, văn hóa nghệ thuật, khoa học công nghệ, dân số, gia đình và chăm sóc, giáo dục trẻ em, thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình. Công tác tôn giáo, nhân quyền.
 
Trực tiếp chỉ đạo triển khai chương trình kiên cố hoá trường lớp học (Theo Quyết định 20 - Chương trình 159 giai đoạn II), chương trình đầu tư y tế tỉnh, huyện, một số nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng văn hoá - xã hội và các dự án giao cho các ngành trong khối theo kế hoạch giao hàng năm.
 
Làm Trưởng: Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban chỉ đạo kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn; Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin; Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân. Làm Phó Ban chỉ đạo: Công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Làm Chủ tịch: Hội Khuyến học; Hội đồng giáo dục quốc phòng; Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật; Hội đồng Khoa học và các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác thuộc khối Văn hoá - Xã hội, lĩnh vực được phân công.
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
+ Huyện Sìn Hồ.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền Thông; Bảo hiểm xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh - Truyền hình; Hội văn học nghệ thuật; Các tổ chức hội và các Hội nghề nghiệp.
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
 
admin
 print   send mail