Văn bản mới
Thứ ba 26/6/2018
Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng của cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản
 
Từ ngày 1/5/2011, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được hưởng theo mức lương tối thiểu chung mới theo quy định của Chính phủ
 
Ngày 28/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/2011/QĐ – UBND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
Theo đó từ ngày 1/5/2011: Cán bộ, công chức cấp xã khi được phân công kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  trong khối Đảng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 0,2 mức lương tối thiểu; khối chính quyền, mặt trận, đoàn thể được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 0,1 mức lương tối thiểu. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi được phân công kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 0,1 mức lương tối thiểu; đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố khi được phân công kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 0,1 mức lương tối thiểu.
 
Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả mức phụ cấp hàng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tổ dân phố được thực hiện theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng đã được bố trí trong dự toán của ngân sách xã, phường, thị trấn; ngân sách tỉnh bổ sung phần chênh lệch tăng thêm giữa mức phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng so với mức phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng.
 
Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện thanh toán, chi trả theo đúng thời gian, đối tượng được thụ hưởng và tiến hành quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Ban hành mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh   (29/04/2011)
 • Tăng thời hạn giấy phép lái xe thêm từ 2 – 5 năm   (26/04/2011)
 • Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ISO - Hành chính tỉnh Lai Châu   (23/04/2011)
 • Thành lập BCĐ thực hiện Đề án Tuyên truyền, GD phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH   (23/04/2011)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC   (21/04/2011)
 • Công bố 3 Luật, 1 Nghị quyết   (20/04/2011)
 • Sửa đổi quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai   (19/04/2011)
 • Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh   (18/04/2011)
 • Đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn km22 – km66   (16/04/2011)
 • Mức ngoại tệ tối đa được phép mang ra nước ngoài là 5.000 USD   (15/04/2011)
 • Bổ sung thêm đối tượng dự thi vào hệ vừa làm vừa học   (15/04/2011)
 • UBND tỉnh yêu cầu Báo cáo tình hình triển khai và giải ngân vốn TPCP kế hoạch năm 2011   (08/04/2011)
 • UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85 ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ   (06/04/2011)
 • Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT không được quá tải   (05/04/2011)
 • Danh mục, chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề cho lao động nông thôn   (04/04/2011)