Tin tức sự kiện
Thứ năm 26/4/2018
Những kết quả bước đầu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí
 
Trong tình cảnh cả nước đang "thắt lưng, buộc bụng",  UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí. Kết quả, quý I toàn tỉnh đã tiết kiệm được cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
 
Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước: Thực hiện triệt để tiếp tục tiết kiệm thêm 10% 
 
Tỉnh Lai Châu đã dành 10% tiền tiết kiệm thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức trong toàn tỉnh với tổng số tiền là hơn 37.000 triệu đồng. Trong đó ngân sách tỉnh tiết kiệm được trên 14.000 triệu, ngân sách cấp huyện là gần 24.000 triệu. Đồng thời giao bổ sung tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thị xã để thực hiện chỉ tiêu kìm hãm lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội với số tiền là 26.015 triệu.
 
Nhìn chung công tác thẩm định và phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hầu hết các cơ quan đơn vị đã thực hiện công khai tài chính từ khâu dự toán đến công tác quyết toán ngân sách hàng năm. Việc quản lý điều hành và kiểm soát thu – chi ngân sách thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai minh bạch các khoản thu, chi. Việc sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất của mỗi cơ quan luôn bảo đảm thực hiện đúng quy định phục vụ tốt các yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao.
 
Chi tiêu hội họp và tiếp khách: Chủ động giảm bớt "tần suất"
 
Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể đã chủ động cắt bớt, giảm số lượng cuộc họp, hội nghị, hội thảo và chú trọng nâng cao chất lượng cuộc họp trong hoạt động của cơ quan. Tăng cường các cuộc họp trực tuyến để giảm chi phí đi lại, lưu trú.
 
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, chi tiêu đón tiếp khách đến công tác tại các cơ quan đơn vị, góp phần tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan và đáp ứng được nhu cầu của cải cách hành chính.
 
Dừng mua sắm tài sản, trang thiết bị
 
Các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính, tăng cường rà soát, sắp xếp lại số lượng phương tiện hiện có để quản lý sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều quyết định thanh lý tài sản cũ cho các cơ quan trong toàn tỉnh như: Quyết định số 360 – UBND ngày 23/03/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về thanh lý tài sản Nhà kho, trụ sở làm việc của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc sở NN và PTNT nhằm giảm bớt chi phí duy tu, bảo dưỡng. Điều chuyển xe ôtô từ các cơ quan, ban ngành, các huyện sang các cơ quan, ban ngành, huyện khác sao cho phù hợp đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí.
 
Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện của Nhà nước trong mùa khô, tỉnh Lai Châu đã có các biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả tại các đơn vị bằng cách đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị và được tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả, tắt tất cả các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, không để các thiết bị ở trạng thái chờ như: máy tính, máy in...Tận dụng tối đa ánh sáng và hệ thống thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số lượng người làm việc trong phòng giảm. Đối với một số lĩnh vực có khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ cao phải có kế hoạch cụ thể thực hiện tiết kiệm điện như: Chiếu sáng công cộng, điện sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các gia đình nên sử dụng tiết kiệm điện bằng cách dùng bóng đèn compact hoặc huỳng quang, hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong giờ cao điểm.
 
Thắt chặt quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
 
Công tác đấu thấu đã được thực hiện theo đúng thủ tục trình tự, thủ tục của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí vốn ngân sách của nhà nước. Tiết kiệm được gần 57 tỷ đồng trên tổng số 15 gói thầu. Công tác quyết toán dự án hoàn thành được triển khai tích cực, ưu tiên bố trí vốn đủ để thanh toán cho các dự án vốn đối ứng, các dự án đưa vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong quý I kinh phí tiết kiệm được hơn 970 triệu đồng trong đó cấp tỉnh tiết kiệm được trên 835 triệu, cấp huyện là 135 triệu.
 
Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên
 
Tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác lập quy hoạch sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, thị, cấp xã, tạo cơ sở công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên có hiệu quả, gắn với sử dụng bảo vệ môi trường, tăng cường thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đồng thời tăng thu cho ngân sách.
 
Việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của tỉnh, không để xảy ra tình trạng giao đất, cho thuê đất sai mục đích. Tỉnh giao 1.017,77 ha cho 15 dự án trong đó giao 17,05 ha cho 9 dự án, cho thuê đất 995,14 ha cho 3 dự án,....Hợp đồng thuê đất 06 dự án với diện tiết 1.008,93 ha, thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, tại các huyện, thị xã cấp mới, cấp đổi 495 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình và cá nhân.
 
Về mặt quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường: Tỉnh đã cấp 04 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cho phép 02 đoàn công tác có thành viên nước ngoài vào địa bàn tỉnh khảo sát cấu trúc địa chất khoáng sản. Thẩm định 04 báo cáo đánh giá tác động môi trường về trồng rừng, tham gia đề cương và dự toán chi tiết 05 dự án, thẩm định và đăng ký 34 bản cam kết bảo vệ môi trường ở các huyện, thị xã.
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp
 
Các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn đã tăng cường các biên pháp quản lý doanh thu, chi phí, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, để giảm chi phí giá thành, tăng lợi nhuận, chuyển đổi các mô hình sản xuất kinh doanh, tiết kiệm nguồn lực. Vốn góp của nhà nước tại các doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ, đúng chế độ. Doanh nghiệp nhà nước xác nhận giá trị quyền sử dụng đất, quản lý đất theo chế độ quản lý tài sản nhà nước. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và phải được tính trên cơ sở nâng cao công suất sử dụng máy móc thiết bị.
  
Tích cực tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất tiêu dùng của nhân dân
 
Các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ và lễ hội và kế hoạch của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tới tất cả cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cơ bản các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thực hiện theo hương ước của thôn, bản, khu phố tình trạng tổ chức đám cưới, đám hiếu,....được tổ chức vừa phải và được nhân dân ủng hộ. Đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân và gia đình thực hiên tốt nếp sống văn minh, xây dựng bản làng văn hoá. Từng cơ quan, đơn vị cũng như địa bàn dân cư đã đưa ra tiêu chí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành một trong những nội dung để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và xét danh hiệu khu dân cư tiên tiến, gia đình văn hoá. Tăng cường công tác vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
 
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra
 
Trong quý I toàn tỉnh đã tiến hành được 29 cuộc thanh tra. Đến nay đã kết luận được 10 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp cho ngân sách nhà nước gần 54 triệu đồng, khắc phục sửa chữa 46,7 triệu. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung một số lĩnh vực trọng điểm như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư. Chủ động triển khai nhiều cuộc thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, xã hội, một cách nghiêm túc đảm bảo kế hoạch được phê duyệt, không chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của đơn vị được thanh tra, kiểm tra,...qua đó cũng là nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí và ngăn chặn nhũng nhiễu, tham nhũng. Đồng thời thanh tra sẽ giúp các cấp, các ngành cơ sở đánh giá đứng đắn về những mặt được và chưa được trong hoạt động thực tiễn ở mỗi địa phương, mỗi ngành để có biện pháp sửa đổi, bổ sung kịp thời cơ chế điều hành. Những sai phạm phát hiện qua thanh tra xem xét xử lý theo quy định.
 
Một số yếu kém
 
Bên cạnh các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể, huyện, thị xã, doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để trong tổ chức thực hiện, do chưa quán triệt sâu sắc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể các bộ, công nhân viên chức trong đơn vị.   
 
Việc triển khai các văn bản quy phạm liên quan đến chủ trương này chưa được phổ biến rộng rãi đến người dân nên người dân tham gia giám sát trong lĩnh vực này còn hạn chế.
 
Sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp bộ đảng, chính quyền với công tác phòng ngừa, chống lãng phí chưa được chặt chẽ, thiếu thường xuyên, ít sâu sát. Nhiều trường hợp còn coi nhẹ, chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cần thiết của việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Chưa bám vào đặc điểm đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương để đặt ra chương trình hoạt động.
 
Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí chưa thật sự quyết liệt, sâu sắc và thường xuyên, nội dung hình thức chưa phong phú, chưa có chuyên đề tuyên truyền giáo dục chuyên sâu cho từng đối tượng, các cơ sở thông tin đại chúng chưa chú trọng biểu dương những điển hình trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 
Các đơn vị còn chưa nghiêm túc, chưa sâu, không thể hiện được tính tự giác cao trong vấn đề báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống, lãng phí.
 
Nhiệm vụ trọng tâm quý II
 
Trong quý II năm 2011, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sở, ban ngành, các cấp, cán bộ, và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tiết kiệm, của từng cá nhân trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài nguyên thiên nhiên.
 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành.
 
Tiếp tục rà soát, xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chế độ theo quy định của Pháp luật và hệ thống các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành sửa đổi, bổ sung kịp thời làm cơ sở thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiệu quả nâng cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực như: Quy hoạch, công khai trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công khai kết quả đấu thầu.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai.
 
Hoàn thiện thể chế, cơ chế,chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý của nhà nước và chức năng của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp.
 
Chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để áp dụng tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với từng ngành từng địa phương.
 
Tiếp tục vận động, tuyên truyền, quán triệt quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng bản làng văn hoá./.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015   (13/04/2011)
 • Việt Nam lên kế hoạch uống thuốc phòng nhiễm phóng xạ   (13/04/2011)
 • Tổ máy 2 Thuỷ điện Sơn La sẵn sàng phát điện   (12/04/2011)
 • Hơn 280 cán bộ, giáo viên ở Sóc Trăng xài bằng giả   (09/04/2011)
 • Gần 100 người bị thiêu sống ở Bờ Biển Ngà trong 24h   (09/04/2011)
 • Xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu   (09/04/2011)
 • Tín hiệu vui từ Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở   (09/04/2011)
 • UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ NN&PTNT về ổn định dân cư ở các xã biên giới Việt - Trung   (08/04/2011)
 • Đ/c Vương Văn Thành – Phó CT UBND tỉnh kiểm tra công tác di dân, tái định cư tại huyện Tân Uyên   (08/04/2011)
 • Công bố kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Lai Châu   (08/04/2011)
 • UBND tỉnh Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011   (08/04/2011)
 • Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 của tỉnh Lai Châu   (08/04/2011)
 • Ngành y tế tỉnh Lai Châu được cấp hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ   (07/04/2011)
 • Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016   (07/04/2011)
 • Hoán đổi ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương   (06/04/2011)