Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ tư 22/9/2021
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình NTM
 
Ngày 11/10/2019, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; đại diện thường trực Huyện ủy, Thành uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố; đại diện Ban Chỉ đạo các xã đạt chuẩn, dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; các tổ chức, cá nhân tiên tiến, điển hình trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị....
  
Đ/c Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, các ý kiến thảo luận của Đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
 
1. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, các ý kiến thảo luận của Đại biểu dự Hội nghị. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp thu hoàn thiện báo cáo tổng kết trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10 năm 2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai nhiệm vụ Chương trình ngay khi Trung ương ban hành Chương trình thực hiện giai đoạn tới.
 
2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
 
Để duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của tỉnh, từ nay đến 2020 và giai đoạn tiếp theo Ban Chỉ đạo tỉnh các sở ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
- Tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019 (07 xã hoàn thành) và năm 2020 (dự kiến thêm 3-4 xã và huyện Tân Uyên đạt huyện nông thôn mới); chủ động báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
- Các sở, ngành và các huyện, thành phố chủ động rà soát, đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020; trên cơ sở Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được HĐND tỉnh cụ thể hoá tại Nghị quyết số 12 và 13, xác định ngành hàng, sản phẩm chủ lực, dư địa, quy mô phát triển sản xuất cho từng loại sản phẩm hàng hoá, làm cơ sở xây dựng định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
 
- Các huyện, thành phố quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình hoàn thành các chỉ tiêu còn lại; phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh không còn xã dưới 15 tiêu chí (hiện tỉnh còn 48 xã dưới 15 tiêu chí) và phấn đấu mỗi huyện, xã, bản lựa chọn lợi thế để xây dựng ít nhất 01 điển hình về nông thôn mới, tạo điểm nhấn để làm hạt nhân cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Các điển hình trong giai đoạn vừa qua về tổ chức sản xuất tập trung gắn với dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm; về bản môi trường sinh thái, văn hoá gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn; xã không tệ nạn ma tuý... cần tiếp tục được nhân rộng cho giai đoạn sau.
 
- Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố biết, tổ chức thực hiện.

 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 8/2019   (29/08/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa vùng chè cổ thụ   (13/08/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến UBND tháng 7 năm 2019   (02/08/2019)
 • Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuỷ điện   (19/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sau khi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019   (28/06/2019)
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)
 • Nhanh chóng rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền   (12/06/2019)
 • Các đơn vị nhanh chóng lập quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050   (06/06/2019)