Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 10/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 01/10
Dự Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII;
Dự thẩm định thành phố hoàn thành xây dựng NTM của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hà Nội.
Ngày 01-28/10
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội.
Ngày 04/10
Làm việc với Đoàn đại biểu Thành uỷ Hà Nội.
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 05/10
Dự Lễ Kỷ niẹm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
Ngày 07-08/10
Kiểm tra nắm tình hình về sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và thống nhất Danh mục các dự án thu hút đầu tư theo Nghị định 57 tại huyện Mường Tè.
Ngày 08/10
Dự kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 10/10
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
Ngày 11/10
Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.
Ngày 12/10
Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
Ngày 14/10
Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 10.
Ngày 16/10
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ Tân Uyên.
Ngày 17/10
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Thành uỷ tp Lai Châu.
Ngày 18/10
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dấn tỉnh.
Ngày 23/10
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ Phong Thổ.
Ngày 25/10
Dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền.
Ngày 28-29/10
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các nội dung:
- Điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.
- Đề án phát triển nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới.
- Đề án xây dựng NTM gắn với du lịch nông thôn.
- Đề án bảo tồn, khôi phục, phát triển bản sắc văn hoá một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch KT-XH 5 năm (2016-2020).
- Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025).

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Riêng lịch họp UBND tỉnh tháng 10 được bố trí sớm hơn, do đó đề nghị các sở, ngành được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung phiên họp tại Công văn số 2187/UBND-TH ngày 01/10/2019 tích cực chuẩn bị và gửi tài liệu về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 8/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2019)
 • Chương trình công tác tháng 7/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2019)
 • Chương trình công tác tháng 3/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/03/2019)
 • Chương trình công tác tháng 9/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (11/09/2018)
 • Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/08/2018)
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)