Văn bản mới
Thứ hai 15/8/2022
Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn
 

Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu năm 2019.

  

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; cán bộ và người dân đã tham gia tích cực trong việc tổ chức chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, qua đó đã góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên do khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn trong mùa khô có khả năng kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi. Để chủ động ứng phó và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy - bảo vệ rừng (PCCCR - BVR) trên địa bàn tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Lai Châu làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo PCCCR - BVR trên địa bàn tỉnh như sau: Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo diễn tập và chỉ đạo thành phố Lai Châu xây dựng các văn kiện diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập và Bộ Tham mưu Quân khu 2 theo quy định; thực hành diễn tập bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. UBND thành phố Lai Châu thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, xây dựng văn kiện; tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức diễn tập gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cân đối bố trí.

   

Chỉ thị đưa ra tiến độ triển khai: Thông qua kế hoạch tại Quân khu trong tháng 9/2019; soạn thảo văn kiện diễn tập xong trước ngày 31/10/2019 và hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập xong trước ngày 10/11/2019. Thời gian diễn tập là 1/2 ngày (dự kiến cuối tháng 11 năm 2019, từ ngày 15 đến ngày 29/11/2019). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập về Ban chỉ đạo (qua Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 10/11/2019.

 
Sơn Tùng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Các nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020   (29/08/2019)
 • Lai Châu: Tăng cường công tác pháp chế   (19/08/2019)
 • Bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm mới 2019-2020   (17/08/2019)
 • Tiếp tục tăng cường XD, QL, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp   (23/07/2019)
 • Thông qua phương án đơn giản hoá TTHC thuộcthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin Truyền thông   (20/07/2019)
 • Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch   (18/07/2019)
 • CÔNG ĐIỆN: Tăng cường triển khai các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi   (17/07/2019)
 • CÔNG ĐIỆN: Chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2   (04/07/2019)
 • Giao đất cho Trung tâm PTQĐ thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án tổ chức đấu giá QSD đất   (18/06/2019)
 • UBND tỉnh: Uỷ quyền điều hành công việc của UBND tỉnh   (11/06/2019)
 • Tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy.   (29/05/2019)
 • Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ   (29/05/2019)
 • Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất   (28/05/2019)
 • Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019   (23/05/2019)
 • Làm tốt công tác phối hợp, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai   (21/05/2019)