Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ bảy 6/6/2020
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.

 

Một góc thành phố Lai Châu. (Ảnh tư liệu)

 

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Với phương châm hành động năm 2019 là “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bên vững”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm ngày từ đầu năm, trong quá trình chỉ đạo điều hành UBND tỉnh đã bám sát chương trình công tác, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, cụ thể, tập trung cao độ vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp, các dự án đầu tư cụ thể, tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chủ động, đổi mới việc tiếp cận, vận động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng cháy, chữa cháy rừng, duy trì công tác tiếp công dân định kỳ, giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân; tăng cường năm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; xây dựng các thể chế, chính sách;... Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực, cụ thể:

 

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 6,5%, cao hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 (3,92%); Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; quyết liệt trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng, thu ngân sách trên địa bàn tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; tỉnh đã có những hành động, giải pháp tích cực nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn, đã có nhiều nhà đầu tư là các tập đoàn lớn đến khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư…

  

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực; các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội mừng xuân diễn ra sôi nổi; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

 

 

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt hơn, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ số PAPI của tỉnh đã tăng lên đáng kể, năm 2018 tăng 37 bậc so với năm 2017.

 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định, số lượt công dân và số lượng đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước giảm so với vùng kỳ năm 2018.

 

 

Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì. 

 
ĐL
 print   send mail