Tình hình KT-XH năm 2019
Thứ năm 28/1/2021
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
 

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 220/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, cụ thể  của UBND tỉnh, bám sát chương trình công tác, tập trung cao độ vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp, các dự án đầu tư cụ thể, tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chủ động, đổi mới việc tiếp cận, vận động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.
 
Kinh tế tỉnh Lai Châu tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 6,5%, cao hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 (3,92%); Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; quyết liệt trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng, thu ngân sách trên địa bàn tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; tỉnh đã có những hành động, giải pháp tích cực nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn, đã có nhiều nhà đầu tư là các tập đoàn lớn đến khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư… 
 
Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực; các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội mừng xuân diễn ra sôi nổi; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.
 
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt hơn, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ số PAPI của tỉnh đã tăng lên đáng kể, năm 2018 tăng 37 bậc so với năm 2017.
 
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định, số lượt công dân và số lượng đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước giảm so với vùng kỳ năm 2018.
 
Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì.      
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng