Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 8/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 01/8
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 02/8
Họp BCĐ tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh
Ngày 01-02/8
Dự họp BCĐ Trung ương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Hà Nội
Ngày 05/8
Họp BCĐ thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công
Ngày 05-30/8
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược tại Hà Nội
Ngày 06/8
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
Ngày 06-07/8
Kiểm tra một số dự án thuỷ điện xin khảo sát, lập bổ sung quy hoạch tại huyện Mường Tè; tiến độ đầu tư trạm biến áp 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè – Nậm Nhùn
Ngày 07/8
Họp chỉ đạo thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Ngày 08/8
- Dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng Văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
- Họp triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 10
Ngày 09/8
Dự Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày 12/8
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 13/8
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về giải quyết tranh chấp địa giới hành chính
Ngày 15/8
Dự Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu – 70 năm xây dựng – trưởng thành – Những vấn đề thực tiễn và lý luận”
Ngày 20/8
Họp UBND tỉnh tháng 8/2019
Ngày 22/8
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 22-23/8
Kiểm tra công tác đầu tư và vận hành một số dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/8
Dự Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 26/8
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh
Ngày 27-28/8
Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 7/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2019)
 • Chương trình công tác tháng 3/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/03/2019)
 • Chương trình công tác tháng 9/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (11/09/2018)
 • Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/08/2018)
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)