Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Chủ nhật 22/5/2022
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuỷ điện
 

Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuỷ điện liên quan, ảnh hưởng đến đất rừng.

Ngày 09/7/2019, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuỷ điện có ảnh hưởng đến đất rừng. Dự họp có đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện nhà đầu tư có dự án thuỷ điện ảnh hưởng đến đất rừng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

  

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư các dự án thuỷ điện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

   

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư các dự án thuỷ điện. Chủ đầu tư các dự án thuỷ điện đã khẩn trương triển khai các nội dung theo quy định; các sở, ngành liên quan, UBND các huyện đã thường xuyên phối hợp với các nhà đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (trước thời điểm Chỉ thị 03-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư có hiệu lực) ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên nên tiến độ thực hiện các dự án bị ảnh hưởng, cần phải tháo gỡ.

  

 Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Là cơ quan đầu mối, chủ trì trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; các sở, ngành liên quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án thuỷ điện. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan giải quyết và báo cáo UBND tỉnh kịp thời.

  

 Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất rừng. Trong đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng, thành viên Tổ công tác bao gồm lãnh đạo, chuyên viên của các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. Tổ công tác có trách nhiệm rà soát lại chính xác diện tích rừng bị ảnh hưởng của các dự án thuỷ điện, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội của dự án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và thôn. Hoàn thành rà soát, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 14/TBUBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2019. Đặc biệt là rà soát diện tích rừng tự nhiên theo quy định tại Khoản 4 Điều 108 Luật Lâm nghiệp.

  

Thường xuyên chỉ đạo, rà soát lại diện tích rừng để làm cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo chính xác, theo thực tế.

  

Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

 Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án thuỷ điện. Cử cán bộ tham gia Tổ công tác.

  

 Chủ đầu tư các dự án thuỷ điện: Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát chính xác diện tích rừng bị ảnh hưởng, tổng hợp danh mục dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Đào Thuý
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sau khi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019   (28/06/2019)
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)
 • Nhanh chóng rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền   (12/06/2019)
 • Các đơn vị nhanh chóng lập quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050   (06/06/2019)
 • Khẩn trương sửa chữa, khắc phục một số điểm bị thiệt hại do mưa lớn   (05/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng   (31/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Tân Uyên   (24/05/2019)
 • Kết luận của Phó CT UBND tỉnh Giàng A Tính sau khi kiểm tra DA Bồi thường, TĐC thuỷ điện Lai Châu   (01/05/2019)