Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 5/12/2020
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử
 

 

UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử.

  

Ngày 10/7/2019, Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 đã tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Cuộc họp do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì; dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019.

  

   Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 phát biểu kết luận

       

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực BCĐ) báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 24/7/2018 của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019; Kế hoạch số 14/KH-BTC ngày 06/6/2019 của Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019 và ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ của các ngành, địa phương đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời chấn chỉnh một số nội dung chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

   

Để triển khai các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

  

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu Ban Tổ chức kỷ niệm bổ sung các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia các Tiểu ban giúp việc BTC kỷ niệm và thành lập Tổ giúp việc các Tiểu ban.

  

2. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 24/7/2018 của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm; Kế hoạch số 14/KH-BTC ngày 06/6/2019 của Ban Tổ chức kỷ niệm khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

 

2.1. Về công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, hội nghị, hội thảo

 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện:

 

 

+ Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài của địa phương tăng cường thời lượng đưa tin bài về ý nghĩa lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Website của các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

 

 

+ Đối với việc biên soạn, xuất bản cuốn “Lai Châu 15 năm xây dựng và phát triển”  hoàn thành trong tháng 7/2019; phát hành trong tháng 8/2019.

 

 

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới; tuyên truyền các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 trên Tạp chí Cộng sản và tổ chức Hội thảo “70 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành Đảng bộ tỉnh Lai Châu”: Hoàn thành trong tháng 8/2019.

  

 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh hoàn thành việc xây dựng phóng sự truyền hình về 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới trong tháng 7/2019; phát trên sóng của Đài Truyền hình tỉnh và tuyên truyền lưu động tại cơ sở.

 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hoàn thành việc sưu tầm tranh, ảnh; xây dựng phương án tổ chức các triển lãm: Triển lãm Ảnh nghệ thuật Lai Châu, với chủ đề “Lai Châu trên con đường phát triển”; triển lãm mỹ thuật tỉnh Lai Châu, với chủ đề “Đất và người Lai Châu” và triển lãm ảnh “Lai Châu sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh mới”; báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trước ngày 30/8/2019.

 

 

2.2. Với việc mời Đoàn Nghệ thuật Quân khu II; Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng lên biểu diễn: Giao Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng lộ trình biểu diễn tại các địa phương của từng Đoàn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.

   

2.3. Tổ chức gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm: Tổ chức khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm đối với dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

  

Yêu cầu Ban Quản lý các Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục, vệ sinh công trình, cảnh quan trong khuân viên trường xong trước ngày 20/9/2019. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ khánh thành, gắn biển.

  

 

2.4. Tổ chức Hội chợ thương mại

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương; Văn hoá, TT&DL và UBND thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án bố trí gian hàng, mời các doanh nghiệp tham dự Hội chợ, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trước ngày 20/8/2019.

  

 

2.5. Công tác thi đua khen thưởng

 

 

- Yêu cầu Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Lai Châu”; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp tư nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu (hoàn thành trong tháng 8/2019). Hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, trước ngày 10/9/2019.
  

 

- Đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Yêu cầu Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

2.6. Về các nội dung liên quan đến việc tổ chức Lễ kỷ niệm gắn với chương trình nghệ thuật chào mừng (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, LTV).
   

 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng định hướng đề cương kịch bản văn học, kịch bản sân khấu của Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm; báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xem xét, cho ý kiến trước ngày 25/7/2019.

               - Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ khẩn trương dự thảo bài diễn văn kỷ niệm của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kỷ niệm trước ngày 15/8/2019.

 

 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lựa chọn đại biểu đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm; chuẩn bị  nội dung phát biểu, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trước ngày 10/8/2019.

 

3. Các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo Quyết định số 08/QĐ-BTC ngày 02/4/2019 của Ban Tổ chức kỷ niệm); gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng UBND tỉnh trước 30/7/2019 để tổng hợp.

  

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp kế hoạch, kịch bản chi tiết của các Tiểu ban; báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp đầu tháng 8/2019.

  

              4. Về kinh phí chi cho các hoạt động kỷ niệm đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ứng cho các sở, ngành, yêu cầu các sở, ngành xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính trước ngày 30/7/2019 để Sở Tài chính thẩm định cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo việc chi, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

              5. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ngành được giao các chủ trì triển khai các nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo hoàn thành chu đáo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2019.

 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 tại cuộc họp ngày 10/7/2019. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, địa phương có liên quan biết và tổ chức thực hiện.

 
ĐL
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (18/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019   (17/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sau khi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019   (28/06/2019)
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)
 • Nhanh chóng rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền   (12/06/2019)
 • Các đơn vị nhanh chóng lập quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050   (06/06/2019)
 • Khẩn trương sửa chữa, khắc phục một số điểm bị thiệt hại do mưa lớn   (05/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng   (31/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Tân Uyên   (24/05/2019)
 • Kết luận của Phó CT UBND tỉnh Giàng A Tính sau khi kiểm tra DA Bồi thường, TĐC thuỷ điện Lai Châu   (01/05/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2019   (01/05/2019)