Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 5/12/2020
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 11/7/2019
 
Ngày 11/7/2019, tại trụ sở UBND tỉnh đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu, Văn phòng UBND tỉnh để nắm tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2019 của các Ban QLDA.
  
Sau khi nghe các 03 Ban QLDA chuyên ngành tỉnh báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2019, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ý kiến tham gia của các sở, ngành, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:
    
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực cố gắng của các sở, ngành, các Ban QLDA đã tập trung trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư được giao.
    
Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các Ban QLDA tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nhất là đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
   
Các Ban QLDA tổ chức rà soát thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành, lựa chọn các nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kiên quyết xử lý các nhà thầu năng lực yếu, làm chậm tiến độ triển khai dự án. Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2019, thực hiện lập, nộp quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Tăng cường công tác thu hồi các khoản tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn, các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra hoàn thành gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2019.
   
Đối với công tác bàn giao hồ sơ giữa các Chủ đầu tư: Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động trực tiếp làm việc, có biên bản bàn giao giữa các bên và phải xử lý dứt điểm công tác bàn giao dự án giữa các Chủ đầu tư.
    
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Giao Sở Xây dựng đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn thành việc bàn giao các dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019.
    
Về đề xuất ủy quyền xác định giá đất và thẩm định hồ sơ đo đạc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
   
Về đơn giá bồi thường cây cao su: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soát báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến với Tập đoàn Cao su Việt Nam trong tháng 7/2019.
   
Yêu cầu các Ban QLDA thực hiện lập hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất để thi công và giao đất để quản lý công trình sau khi hoàn thành theo đúng quy định.
   
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh: Tập trung giải ngân số vốn còn lại của dự án thủy điện Lai Châu theo đúng kế hoạch.
   
Về xử lý đơn xin nghỉ việc của đồng chí Nguyễn Tùy Bút (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp): Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban QLDA nghiên cứu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
   
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng lịch làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong bố trí kế hoạch vốn cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020.
 
Các Ban QLDA rà soát, đánh giá và làm rõ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019, tỷ lệ giải ngân, dư tạm ứng của từng dự án báo cáo gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2019.
 
Đối với các đề xuất, kiến nghị của các Ban QLDA: Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan xử lý giải quyết theo thẩm quyền.
 
Bảo Ngọc
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn tỉnh   (11/07/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh sau khi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ   (02/07/2019)
 • Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019   (28/06/2019)
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)
 • Nhanh chóng rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền   (12/06/2019)
 • Các đơn vị nhanh chóng lập quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050   (06/06/2019)
 • Khẩn trương sửa chữa, khắc phục một số điểm bị thiệt hại do mưa lớn   (05/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng   (31/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Tân Uyên   (24/05/2019)
 • Kết luận của Phó CT UBND tỉnh Giàng A Tính sau khi kiểm tra DA Bồi thường, TĐC thuỷ điện Lai Châu   (01/05/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2019   (01/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra một số điểm DK bố trí, sắp xếp dân cư ngày 06/4   (16/04/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh 2019   (03/04/2019)