Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019
 

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND tỉnh về việc Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019.

  

Theo đó, tên Dự án là Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019 và Dự án do UBND tỉnh làm chủ quản đầu tư, UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2019.

 

Mục tiêu nhằm khai thác tiềm năng về đất đai, thời tiết khí hậu tại các xã: Hồ Thầu, Giang Ma, Sùng Phài của huyện Tam Đường để phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua dự án góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập của người dân, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

 

Quy mô của Dự án: Tổng diện tích trồng mới là 15 ha, gồm: Cây Lê 6,8 ha, cây Đào 2,3 ha, cây Mận 5,9 ha.

 

Địa điểm tại các xã: Sùng Phài, Hồ Thầu, Giang Ma của huyện Tam Đường, cụ thể: Xã Sùng Phài diện tích 05 ha (trồng mới 2,3 ha cây Đào, 1,5 ha cây Lê, 1,2 ha cây Mận); Xã Hồ Thầu diện tích 03 ha (trồng mới 1,3 ha cây Lê, 1,7 ha cây Mận) và Xã Giang Ma diện tích 07 ha (trồng mới 4 ha cây Lê, 3 ha cây Mận).

 

Cơ cấu giống: Sử dụng giống Lê VH6, Đào Chín sớm Đ2, Mận Tả Van (mận tím, mận máu).

 

Nội dung hỗ trợ: 50% giá cây giống, 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tống hợp) theo quy trình.

 

UBND tỉnh sẽ hỗ trợ là 50% giá cây giống, 100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tống hợp) theo quy trình với tổng kinh phí thực hiện trên 124 triệu đồng đã giao tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

 

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp dự án đề ra; chỉ đạo lựa chọn đơn vị cung cấp giống, vật tư đảm bảo theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của huyện Tam Đường đảm bảo yêu cầu về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và mục tiêu, nội dung được duyệt. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ đơn vị thực hiện trong quá trình triển khai dự án.

 
Dương Bạch
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)
 • Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn   (25/04/2019)
 • UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019   (13/04/2019)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)