Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 7/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 02/7
- Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giao ban Thường trực UBND tỉnh.
- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành Xây dựng
Ngày 03/7
Dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày 04/7
Dự Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương.
Ngày 05/7
- Dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm
- Dự giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2019
- Kiểm tra một số dự án: QL4H, ĐT128
Ngày 06-07/7
Làm việc với Hiệp hội giao lưu văn hoá Hàn Quốc.
Ngày 08/7
Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 09/7
Kiểm tra một số điểm mỏ khai thác VLXD trên địa bàn huyện Mường Tè, Nậm Nhùn
Ngày 12/7
Kiểm tra công tác TĐC dự án thuỷ điện Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn, Mường Tè
Ngày 15/7
Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.
Ngày 16/7
- Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh
- Giao ban Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 17/7
Họp UBND tỉnh tháng 7/2019
Ngày 18/7
Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
Ngày 19/7
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 22-23/7
Dự Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.
Ngày 26/7
Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 26/7
Giao ban Thường trực UBND tỉnh.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 3/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/03/2019)
 • Chương trình công tác tháng 9/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (11/09/2018)
 • Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/08/2018)
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)