Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 5/12/2020
Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019
 

Ngày 19/6, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 32/TB-UBND, Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/6/2019

Ngày 17/6/2019, tại trụ sở UBND tỉnh Sau khi nghe các ngành báo cáo và ý kiến tham gia của các ngành, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 
 1. Về quy trình đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim cần đảm bảo quy trình theo quy định hiện hành về phê duyệt Quyết định đầu tư một số hạng mục điều chỉnh, bổ sung khi chưa có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định (Chưa có chủ trương phê duyệt của Thường trực Tỉnh uỷ về cụm phù điêu; nguồn kinh phí thực hiện).

 

 2. Yêu cầu UBND huyện Than Uyên hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét giải quyết, trước ngày 21/6/2019.

 
3. Yêu cầu các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng thẩm định báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/6/2019.

 
Bảo Ngọc
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Nhanh chóng thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh   (14/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019   (14/06/2019)
 • Nhanh chóng rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền   (12/06/2019)
 • Các đơn vị nhanh chóng lập quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050   (06/06/2019)
 • Khẩn trương sửa chữa, khắc phục một số điểm bị thiệt hại do mưa lớn   (05/06/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng   (31/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Tân Uyên   (24/05/2019)
 • Kết luận của Phó CT UBND tỉnh Giàng A Tính sau khi kiểm tra DA Bồi thường, TĐC thuỷ điện Lai Châu   (01/05/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2019   (01/05/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra một số điểm DK bố trí, sắp xếp dân cư ngày 06/4   (16/04/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh 2019   (03/04/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (03/04/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019   (03/04/2019)
 • Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn   (26/03/2019)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2018   (19/11/2018)