Định hướng phát triển
Thứ bảy 2/7/2022
Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn
 


Nhằm đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo các điều kiện và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lai Châu đã có kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới .

    

Theo đó, nội dung thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Lộ trình thực hiện, từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 và từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

     

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết theo giai đoạn và hàng năm; kế hoạch truyền thông; rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu; biên soạn, thẩm định, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; ban hành tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo giai và từng năm gửi Sở Tài chính thẩm định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm định và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới từng năm, giai đoạn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp lãnh đạo theo yêu cầu.

   

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cũng tiến hành xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và xây dựng lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

 
Sơn Tùng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)
 • Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn   (25/04/2019)
 • UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019   (13/04/2019)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)
 • Chủ động tích cực phòng, chống bệnh bại liệt xâm nhập   (26/02/2019)
 • Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá   (25/02/2019)