Văn bản mới
Thứ tư 5/10/2022
Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ
 
Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521 /QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các ông, bà có tên:
  
1. Ông: Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác;
 
2. Ông: Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó;
 
3. Ông: Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó;
 
4. Ông: Nguyễn Xuân Oánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Tổ phó;
 
5. Ông: Nguyễn Thanh Trì, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ phó;
 
6. Ông: Hà Văn Đại, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ, Thành viên;
 
7. Bà: Vũ Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ, Thành viên, thư ký Tổ công tác;
 
8. Bà: Nguyễn Thị Lệ Quyên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Thành viên;
 
9. Ông: Vũ Đình Giang, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thành viên;
  
10. Ông: Vương Ngọc Tú, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên.
  
Tổ công tác có nhiệm vụ của ham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác.
  
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
   
Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Thanh Hoa
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất   (28/05/2019)
 • Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019   (23/05/2019)
 • Làm tốt công tác phối hợp, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai   (21/05/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019   (16/05/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội   (02/05/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu rà soát tài sản nhà nước và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công   (26/04/2019)
 • Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019   (19/04/2019)
 • CHỈ THỊ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.   (12/04/2019)
 • Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019.   (08/04/2019)
 • Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ   (03/04/2019)
 • CÔNG ĐIỆN KHẨN v/v triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi   (19/03/2019)
 • Diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019   (14/03/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019   (26/02/2019)
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Ném còn ba nước Việt – Lào – Trung lần thứ VI   (21/02/2019)
 • UBND tỉnh yều cầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.   (18/02/2019)