Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So
 

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 782/UBND-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So phục vụ đấu nối các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ.

  

Công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được Công văn số 1576/EVNNPC-KT+KH ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc điều chỉnh quy hoạch để thực hiện thỏa thuận đấu nối các nhà máy thủy điện khu vực Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

  

Về nội dung điều chỉnh trạm biến áp 110kV Mường So: Để đảm bảo truyền tải hết công suất phát của các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ (đấu nối qua trạm biến áp 110kV Mường So) lên lưới điện Quốc gia, việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So để trạm này trở thành điểm nút đấu nối, truyền tải công suất các dự án thủy điện trong khu vực là cần thiết. Hiện nay, chủ đầu tư các dự án thủy điện trong khu vực đã thống nhất nội dung đầu tư xây dựng phần mở rộng trạm biến áp 110kV Mường So và giao cho đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So. Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh Lai Châu sẽ chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

  

Về nội dung điều chỉnh, bổ sung trạm biến áp 220kV khu vực Mường So - Phong Thổ: ngày 19 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Lai Châu đã có Văn bản số 620/UBND-KTN về việc tham gia ý kiến điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia các công trình lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất thủy điện khu vực Tây Bắc và lân cận, trong đó đã đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia công trình lưới điện 220kV phục vụ đấu nối, truyền tải công suất các dự án thủy điện khu vực huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, cụ thể:

  

Bổ sung Trạm biến áp 220kV Phong Thổ, quy mô công suất 3x250MVA, đưa vào vận hành năm 2022 đồng bộ với tiến độ vận hành các dự án thủy điện khu vực huyện Phong Thổ, Sìn Hồ.

 

Bổ sung đường dây 220kV mạch kép Phong Thổ - Than Uyên, dây dẫn phân pha ACSR2x330, chiều dài khoảng 65km, đưa vào vận hành năm 2021 đồng bộ với tiến độ vận hành các dự án thủy điện khu vực huyện Phong Thổ, Sìn Hồ.

 

Bổ sung đường dây 220kV mạch kép Than Uyên - Trạm biến áp 500kV Lào Cai, dây dẫn phân pha ACSR2x330, chiều dài khoảng 70km, đưa vào vận hành năm 2022.

 

Căn cứ tiến độ xây dựng thực tế các dự án thủy điện trong khu vực, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh tiến độ đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải cho phù hợp.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)
 • Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn   (25/04/2019)
 • UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019   (13/04/2019)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)
 • Chủ động tích cực phòng, chống bệnh bại liệt xâm nhập   (26/02/2019)
 • Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá   (25/02/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW   (19/02/2019)
 • Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh   (21/11/2018)
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)