Định hướng phát triển
Thứ hai 15/8/2022
Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh
 

Tập trung giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận thông tin, tìm hiểu về tiềm năng của tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã tập trung giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận thông tin, tìm hiểu về tiềm năng của tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư,... Tuy nhiên, còn một số kiến nghị, đề xuất của Nhà đầu tư chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời; để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phải chủ động, quyết liệt, trực tiếp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư; trường hợp cần thiết mới lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức làm việc, mời các đơn vị trực tiếp có liên quan để giải quyết; lấy kết quả, tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhà đầu tư để đánh giá hiệu quả công việc.

Đối với các đề xuất của nhà đầu tư về giới thiệu địa điểm để khảo sát, nghiên cứu đầu tư (trừ lĩnh vực đầu tư thuỷ điện, khoáng sản kim loại) cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì giải quyết các đề xuất không quá 03 ngày làm việc. Các đơn vị có liên quan phải cử lãnh đạo, cán bộ có năng lực phối hợp với cơ quan chủ trì giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư (nếu được lấy ý kiến hoặc mời làm việc).

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bằng văn bản về tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư trước ngày 25 hàng tháng. Tổ Công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)
 • Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn   (25/04/2019)
 • UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019   (13/04/2019)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)
 • Chủ động tích cực phòng, chống bệnh bại liệt xâm nhập   (26/02/2019)
 • Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá   (25/02/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW   (19/02/2019)
 • Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh   (21/11/2018)
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)