Văn bản mới
Thứ tư 5/10/2022
UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội
 
Ngày 02/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 688 /UBND-TH về việc  tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội.
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Hội: Đông y, Y học khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư số 03/2013/TT-BNV và các văn bản khác có liên quan (đã hết nhiệm kỳ đại hội 2013 2018). Trong thời gian 06 tháng kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu tổ chức đại hội mà lãnh đạo hội không tổ chức đại hội thì UBND tỉnh xem xét, quyết định xử lý theo quy định.
 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoàn thiện hồ sơ tổ chức đại hội theo Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 03/2013/TT-BNV và tổ chức đại hội trong năm 2019.
  
Sở Công thương, Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức hội hoạt động trong lĩnh vực chịu sự quản lý nhà nước của ngành Công Thương, Y tế nghiêm túc chấp hành Điều lệ Hội và thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của hội theo quy định; hướng dẫn, tạo điều kiện để hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ.
 
Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về việc tổ chức đại hội theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức hội triển khai thực hiện.
  
Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức hội, các cơ quan nêu trên triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

 

 
Bảo Ngọc
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • UBND tỉnh yêu cầu rà soát tài sản nhà nước và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công   (26/04/2019)
 • Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019   (19/04/2019)
 • CHỈ THỊ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.   (12/04/2019)
 • Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019.   (08/04/2019)
 • Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ   (03/04/2019)
 • CÔNG ĐIỆN KHẨN v/v triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi   (19/03/2019)
 • Diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019   (14/03/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019   (26/02/2019)
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Ném còn ba nước Việt – Lào – Trung lần thứ VI   (21/02/2019)
 • UBND tỉnh yều cầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.   (18/02/2019)
 • Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2019 của UBND tỉnh.   (11/01/2019)
 • Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở VH, TT và DL   (05/12/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng vốn DA Giảm nghèo giai đoạn 2 – Khoản vay bổ sung (2015-20218)   (28/11/2018)