Văn bản mới
Thứ tư 5/10/2022
UBND tỉnh yêu cầu rà soát tài sản nhà nước và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công
 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đặc biệt là tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, hạn chế việc thất thoát tài sản công; công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 646 /UBND-TH về việc rà soát tài sản nhà nước và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

  
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát tài sản nhà nước dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; đề xuất phương án xử lý tài sản dôi dư, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/5/2019.

 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện do tỉnh quản lý; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án theo hợp đồng xây dựng đã ký với Chủ đầu tư, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân (chủ quan và khách quan) đối với các dự án chậm tiến độ và đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án xử lý theo từng nhóm nguyên nhân; báo cáo tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, các dự án nợ xây dựng cơ bản, đặc biệt các dự án bố trí kế hoạch vốn chưa đảm bảo theo quy định (phân theo từng nguồn vốn và chi tiết đến từng dự án), đề xuất giải pháp xử lý. Yêu cầu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước 15/5/2019.

 
Sơn Tùng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019   (19/04/2019)
 • CHỈ THỊ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.   (12/04/2019)
 • Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019.   (08/04/2019)
 • Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ   (03/04/2019)
 • CÔNG ĐIỆN KHẨN v/v triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi   (19/03/2019)
 • Diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019   (14/03/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019   (26/02/2019)
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Ném còn ba nước Việt – Lào – Trung lần thứ VI   (21/02/2019)
 • UBND tỉnh yều cầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.   (18/02/2019)
 • Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2019 của UBND tỉnh.   (11/01/2019)
 • Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở VH, TT và DL   (05/12/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng vốn DA Giảm nghèo giai đoạn 2 – Khoản vay bổ sung (2015-20218)   (28/11/2018)
 • Điều chuyển tài sản công: Trụ sở làm việc (cũ) từ các cơ quan, đơn vị sang UBND TP Lai Châu quản lý   (27/11/2018)