Định hướng phát triển
Thứ hai 23/5/2022
Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
 
Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 653 /UBND-VX về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tổng hợp lại nội dung, nhu cầu đăng ký của các huyện, thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018 theo đề nghị của các đơn vị.
 
Nội dung tờ trình phải nêu rõ tiêu chí, nguyên tắc phân bổ, chi tiết từng danh mục dự án, trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh, trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú đề nghị phân bổ; nội dung phân bổ phải đảm bảo đúng với nguyên tắc, tiêu chí đã xác định.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, quyết định.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019   (13/04/2019)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)
 • Chủ động tích cực phòng, chống bệnh bại liệt xâm nhập   (26/02/2019)
 • Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá   (25/02/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW   (19/02/2019)
 • Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh   (21/11/2018)
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)