Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019
 

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019 đã giao.

 

 

    

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở đăng ký bổ sung, báo cáo kết quả thực hiện của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị (đặc biệt là quy trình kỹ thuật về làm đất, cây giống) và quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)
 • Chủ động tích cực phòng, chống bệnh bại liệt xâm nhập   (26/02/2019)
 • Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá   (25/02/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW   (19/02/2019)
 • Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh   (21/11/2018)
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)