Tình hình KT-XH năm 2019
Thứ năm 28/1/2021
Kinh tế - Xã hội, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II
 

Ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 83/BC-UBND Báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. 

Năm 2019 xác định là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu đến cuối năm cơ bản hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai giao kế hoạch, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, nhân dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

 
Hùng Cường
 print   send mail