Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật
 
 
 
Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 284 /QĐ-UBND, tăng cường lực lượng tham gia các Chốt Kiểm dịch động vật.
 
Theo đó,Chốt Kiểm dịch động vật Sơn Bình, huyện Tam Đường bổ sung 04 người/chốt; Chốt Kiểm dịch động vật tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Chốt Kiểm dịch động vật tại ngã ba Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn và Chốt Kiểm dịch động vật Mường Kim, huyện Than Uyên: Bổ sung 02 người/chốt.
 
Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng tăng cường do Chốt trưởng phân công; Chốt trưởng có trách nhiệm bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia tại chốt, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.
  
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Công an tỉnh; Sở Y tế; Uỷ ban nhân dân các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Nậm Nhùn, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoạt động của các Chốt Kiểm dịch động vật có hiệu quả.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)
 • Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau   (15/03/2019)
 • Gửi nhận văn bản điện tử là bước đi đầu thực hiện Chính quyền điện tử   (14/03/2019)
 • Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng   (26/02/2019)
 • Chủ động tích cực phòng, chống bệnh bại liệt xâm nhập   (26/02/2019)
 • Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá   (25/02/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW   (19/02/2019)
 • Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh   (21/11/2018)
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)