Lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ tư 12/8/2020
Đồng chí Trần Tiến Dũng
 

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

 

Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo luật định và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

 
Công tác Đối ngoại; tổ chức bộ máy, cán bộ (bao gồm cả quyết định cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học; bồi dưỡng ở nước ngoài; tuyển dụng công chức, viên chức; đào tạo cử tuyển); biên giới; quốc phòng, an ninh; quy hoạch (gồm cả quy hoạch đô thị), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư, tài chính, ngân sách; phòng chống tham nhũng; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;
 
Chủ trương đầu tư các dự án, chủ trương điều chỉnh quy hoạch, bổ sung nhiệm vụ và các nội dung có liên quan đến bổ sung ngân sách;
 
Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; chỉ đạo công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng đảng tỉnh và các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan trong khối nội chính. Lãnh đạo hoạt động của Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.
 
Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương, phân công của Tỉnh uỷ và theo các lĩnh vực trực tiếp phụ trách;
 
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau:
 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh; Thành phố Lai Châu.
 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng