Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 3/2019 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 04/3
Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về triển khai cấp bách khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh
Ngày 05/3
- Dự lễ ký Hiệp định vay vốn của Dự án “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc”;
- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2019
Ngày 06/3
Tham gia Đoàn công tác của UBTV Quốc hội làm việc với UBND huyện Than Uyên.
Ngày 07/3
- Tham gia Đoàn công tác của UBTV Quốc hội làm việc với UBND huyện Mường Tè;
- Dự Lễ công bố Quyết định chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương;
- Dự Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bất thường) khoá XI, nhiệm kỳ 2014-2019.
Ngày 08/3
Làm việc với Đoàn giám sát UBTV Quốc hội.
Ngày 11/3
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Dự công bố Quyết định kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực VII;
- Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 12/3
- Làm việc với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam v/v tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại tỉnh Lai Châu;
- Họp BTC kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 và BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số.
Ngày 12-13/3
Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.
Ngày 13/3
Thăm quan thực địa Quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Ngày 16/3
Dự Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI.
Ngày 18-19/3
Họp UBND tỉnh tháng 3/2019.
Ngày 21-22/3
Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện và công tác giảm nghèo huyện Nậm Nhùn.
Ngày 22/3
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 25/3
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 27-28/3
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 9/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (11/09/2018)
 • Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/08/2018)
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)