Định hướng phát triển
Thứ hai 15/8/2022
Giai đoạn 2016-2020: Du lịch Lai Châu quan tâm tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá
 

 

heo Đề án “Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”, tỉnh Lai Châu xác định nhiều nội dung trọng tâm để phát triển du lịch tỉnh nhà.

 

Theo đó, Đề án “Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”, năm 2019 sẽ tập trung vào các nội dung như: Phát triển dịch vụ và sản phẩm du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; Xúc tiến quảng bá du lịch.

 

  

Để thực hiện có hiệu quả Đề án này đòi hỏi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 

Đặc biệt là triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 316-QĐ/TU ngày 22/11/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc thực hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh.

 
Không chỉ vậy, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại “Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020” phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Đề án phát triển du lịch tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.


 
Kim Anh
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW   (19/02/2019)
 • Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh   (21/11/2018)
 • Triển khai Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông   (20/11/2018)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn   (20/11/2018)
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)