Văn bản mới
Thứ bảy 22/1/2022
Sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương
 
UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.
  
Như sau:
 
1. Sửa đổi Khoản 1 Mục III Phần thứ II như sau:
 
1. Thời gian làm việc Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định)
 
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
 
+ Buổi chiều : Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút”
 
2. Sửa đổi Khoản 2 Mục I Phần III như sau:
 
“2. Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa
 
2.1. Số lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa gồm: 123/123 TTHC thuộc các lĩnh vực, cụ thể:
 
- Lĩnh vực Xúc tiến thương mại: 06/06 TTHC
 
- Lĩnh vực An toàn thực phẩm: 04/04 TTHC
 
- Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh: 05/05 TTHC
 
- Lĩnh vực Thương mại quốc tế: 21/21 TTHC
 
- Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 26/26 TTHC
 
- Lĩnh vực Xuất nhập khẩu: 03/03 TTHC
 
- Lĩnh vực Dịch vụ thương mại: 02/02 TTHC
 
- Lĩnh vực Kinh doanh khí: 24/24 TTHC
 
- Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 07/07 TTHC
 
- Lĩnh vực Hóa chất: 07/07 TTHC
 
- Lĩnh vực Khoa học công nghệ: 01/01 TTHC
 
- Lĩnh vực Điện: 14/14 TTHC
 
- Lĩnh vực Công nghiệp nặng: 01/01 TTHC
 
- Lĩnh vực Công nghiệp địa phương: 01/01 TTHC
 
- Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: 01/01 TTHC
 
2. 2. Số TTHC không thực hiện cơ chế một cửa: Không
 
3. Sửa đổi Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại Mục II Phần III của Đề án (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Danh mục TTHC ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   (05/12/2018)
 • Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở VH, TT và DL   (05/12/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng vốn DA Giảm nghèo giai đoạn 2 – Khoản vay bổ sung (2015-20218)   (28/11/2018)
 • Điều chuyển tài sản công: Trụ sở làm việc (cũ) từ các cơ quan, đơn vị sang UBND TP Lai Châu quản lý   (27/11/2018)
 • Thanh lý tài sản công nhà Trạm y tế xã Mường Cang, huyện Than Uyên thuộc Sở Y tế quản lý   (27/11/2018)
 • Phê duyệt QT hoàn thành CT:Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, TM – DL và dân cư thị trấn Nậm Nhùn   (27/11/2018)
 • Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán CT Khắc phục lụt bão, tuyến Đường tỉnh 130 (Km0+00-Km28+760)   (27/11/2018)
 • Phê duyệt bổ sung nội dung đầu tư xây dựng công trình: Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè   (22/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu   (22/11/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DA đầu tư xây dựng CT:Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao(Mường Tè)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Thủy lợi Huổi Mắn, xã Nậm Chà( Nậm Nhùn)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công và dự toán CT: Khắc phục hậu quả lụt bão tuyến ĐT.133 (Km86 - Km88+778), Sìn Hồ   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô(Phong Thổ)   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (21/11/2018)
 • Phê duyệt trữ lượng KS đá vôi làm VLXD diện tích mở rộng 02 mỏ đá Tẳng Đán - Bản Mường(Tân Uyên)   (21/11/2018)